МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ЩОДО СПІВПРАЦІ МІЖ КОСІВСЬКИМ РАЙОНОМ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, УКРАЇНА ТА РЕГІОНОМ СМОКІ ЛЕЙК, АЛЬБЕРТА, КАНАДА

Facebook Link

Never Miss A Thing

Stay connected with the latest events and news in Smoky Lake! Follow our Facebook page to stay updated on exciting local happenings, community gatherings, and engaging activities. Join our vibrant Smoky Lake community.